Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2013

solitarioo
IIIII MASA ZDJĘĆ MA BYĆ. HEHEEHEHE *-*
solitarioo

April 06 2013

solitarioo
don't
Reposted fromedson edson viaawaken awaken
solitarioo
8408 0ff3 500
1293 5908 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty

April 05 2013

solitarioo

Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.

Reposted fromthesmajl thesmajl viazasia zasia
solitarioo
Czasem płaczę,
bo chce mi się płakać,
wtedy czuję, że
uchodzi ze mnie zło.
— Dżem, "Mała aleja róż"
Reposted fromcudoku cudoku viaduuuli duuuli
solitarioo
solitarioo
Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość.  On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy. Jego misja jest zakończona. Podziękuj mu i pozwól odejść. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać...
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viadianazet dianazet
1504 be6d
solitarioo
7570 1281
Reposted fromClary Clary viaolawie olawie
solitarioo
7876 1e3f
Reposted fromwhocaresbutme whocaresbutme viazamulasz zamulasz
solitarioo
- Zna pan te dni kiedy wszystko jest parszywe?
- Wszystko parszywe? To znaczy smutne?
- Smutno ci jest gdy jesteś gruby albo gdy pada. Parszywie jest gdy jest strasznie. Nagle zaczynasz się bać i nie wiesz dlaczego.
— Śniadanie u Tiffaniego
Reposted fromheroine88 heroine88 vialiars liars
solitarioo
solitarioo
3429 cc51
Reposted fromlittlestories littlestories viahelenburns helenburns
solitarioo
0278 0e9e
solitarioo
3228 f915
Reposted fromfatasfuck fatasfuck vianienormalnie nienormalnie
solitarioo
9973 1eef
Reposted fromdifferent-love different-love viaKaroDred KaroDred
solitarioo
  Życie potrafi być skąpe: mijają dni, tygodnie, miesiące, lata i nic się nie wydarza. A potem uchylamy jakieś drzwi i nagle przez szczelinę wdziera się istna lawina. W jednej chwili nie mamy nic, a już w następnej aż tyle, że trudno sobie z tym poradzić.
— Paulo Coelho - Jedenaście minut
Reposted fromIriss Iriss viaMagnolia11 Magnolia11
solitarioo
8987 2db7
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viasidestory sidestory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl