Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2013

solitarioo
I nikt Cie nie słyszy, bo nikt Cie nie słucha
I nikt nie widzi Twego odlatującego ducha
— Kaliber 44
Reposted fromnearu nearu viamefir mefir
2741 1b4f
solitarioo

i nic chyba tak nie boli jak puste obietnice składne przez osoby na których zbyt mocno nam zależy.


Reposted fromoceanstrat oceanstrat viamefir mefir
solitarioo
0276 6d60
Reposted fromtisiphone tisiphone viaLittleJack LittleJack
4404 0549
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaLittleJack LittleJack
solitarioo
solitarioo
6005 e5ac
Reposted frommissdark missdark viaincompleta incompleta
1825 c7a7
Reposted frompralina pralina viaincompleta incompleta
solitarioo
8977 b4e6
Reposted fromfinny finny viaincompleta incompleta
solitarioo
4762 e477
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viaincompleta incompleta
5008 b2cf
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaskinnyone skinnyone
solitarioo
7318 991b 500
Reposted fromladygrey ladygrey viaszydera szydera
solitarioo
8087 c462
Reposted fromlaj laj viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
solitarioo

To chyba normalne, że czasami chciałabym usłyszeć ciche, ciemne, drżące "tęskniłem, tak cholernie tęskniłem"...

— zwierzenia do butelki
Reposted fromniewyslowiona niewyslowiona viaimhappy imhappy
solitarioo
„Po cholerę te wszystkie słowa, jeśli nie stoją za nimi uczucia. To tylko słowa."
— Requiem for a Dream
Reposted frompresned presned viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
solitarioo
Maria Pawlikowska - Jasnorzewska.
Reposted fromvicodin vicodin viamadamemonroe madamemonroe
solitarioo
Ciągle wydaje nam się, że poradzimy sobie ze wszystkim sami, że będziemy niezależni od wszystkich, że nie potrzebujemy nikogo do szczęścia. Lecz gdy ledwo sięgamy dna, jedyne czego chcemy, to osoby pełnej miłości, która nas mocno przytuli i nigdy nie opuści.
0309 b589
Reposted fromirmelin irmelin viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl